TEXTY 

  Pozn.: na anglické verzi stránky se nacházejí další texty, zde neuvedené.
 
  HISTORICKÉ PROMĚNY KRAJINY KRKONOŠ
Esej vznikla v rámci předmětu 'Historie a estetika - Kulturně historické proměny sídel a krajiny'.
Jedná se o stručnou historii Krkonošského regionu od prvních dochovaných zpráv až po konec 20. století. Zaměřuje se na kolonizaci oblasti v průběhu středověku, težbu rud a dřeva, industrializaci a turismus. Snaží se indentifikovat příčiny lidských zásahů do krajiny a jejich širší souvislosti.
Datum vzniku: 17.4.2003
Počet stran: 10
Velikost souboru: 95,5 kB
 
  KAŽDODENNÍ FOTOGRAFIE
Tato esej je zamyšlením nad otázkou: Proč dnes tolik lidí tolik fotí. Při hledání odpovědi jsem se pokusil použít sociologickou perspektivu Fernanda Dumonta, společně s jeho existenciálním pohledem na lidskou existenci. Fotografie se tak jeví jako prostředek hledání smyslu v dnešním industrializovaném světě.
Datum vzniku: 11.1.2004
Počet stran: 3
Velikost souboru: 27,7 kB
   

česky   english

uvod - fotografie - texty - odkazy - kontakt 
presentace - obrazek - prehled - prohlizec - wallpapers