00 TVÁŘ
Každý človek má více tváří. V danou chvíli však vždy ukazuje pouze jednu - více je nad fyziologické možnosti lidského těla. Tak i já jsem se rozhodl ukázat jednu ze svých mnoha tváří. Tvář skrývající se za hledáčkem fotoaparátu. Tvář neviděnou jinými než těmi před objektivem. Tvář možná falešnou, zkreslenou, či převrácenou, avšak vždy mou. Jsem to já, kdo vytvořil tuto stránku a je to virtuální reprezentace mého skutečného já (nevím nakolik je moje snaha o ni úspěšná, avšak je tu, a sem vkládám jistou část své bytosti - ačkoli přeneseně - v obrazech a v textu). Text by měl mít s fotografiemi nějakou, minimálně asociativní spojitost. Měl by také podávat nějaké informace navíc, jež není možno vypozorovat z fotografie. Snažil jsem se, aby komentář neulpíval na popisu. Jindy jsem se zas snažil přilepit nějaký text k obrázku (a upozornit tak třeba na jeho autora, a tím i na jeho dílo). Snad ta spojení nejsou příliš násilná a nebude se za ně na mě nikdo hněvat.

20.4.2001, Vrchlabí